Algemene voorwaarden zonnepanelen

Garantie:

Behoudens ondeskundige behandeling en beïnvloeding van buitenaf, vallen alle gebreken in de door ons aangelegde installatie geheel binnen onze garantie gedurende 12 maanden na inbedrijfstellen. De garantie op de apparatuur/materialen is gelijk aan de fabrieksgarantie.

De kwaliteit van de internetverbinding / WiFi-verbinding vallen buiten onze werkzaamheden en garantievoorwaarden.

Levering:

Wij hanteren de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007 gedeponeerd ter Griffe van de

Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 22 september 1992 onder nummer 162/1992.

Levering exclusief:

Alle benodigde bouwkundige voorzieningen zoals hak -, breek -, sleuf -, timmer – , stukadoors- , schilder- en zware

boorwerkzaamheden (max 22 mm); het verrichten van grond- en graafwerkzaamheden.

Excl. klim/Stijgmateriaal: voor de werkzaamheden die niet, gezien vanuit veiligheidsoogpunt, gedaan kunnen worden.

Alle benodigdheden ten aanzien van het veilig kunnen werken op hoogte. Voorbeelden hiervan zijn hoogwerkers/liften.

Betaling:

Binnen 14 dagen na factuurdatum.

50% bij opdracht.

50% bij oplevering.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Uitvoeringsdatum:

Nader overeen te komen.

Prijsstijgingen:

Wij zijn gerechtigd tot het dienovereenkomstig doorberekenen van prijsstijgingen van materialen als deze kosten 2,5% of meer stijgen na de offertedatum.