Algemene voorwaarden zonnepanelen Van Poele Techniek

Garantie:
Behoudens ondeskundige behandeling en beïnvloeding van buitenaf, vallen alle gebreken in de door ons aangelegde
installatie geheel binnen onze garantie gedurende 12 maanden na inbedrijfstellen. De garantie op de apparatuur/materialen is gelijk aan de fabrieksgarantie.

De kwaliteit van de internetverbinding / WiFi-verbinding vallen buiten onze werkzaamheden en
garantievoorwaarden.

Levering:
Wij hanteren de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007 gedeponeerd ter Griffe van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 22 september 1992 onder nummer 162/1992.

Levering exclusief:
Alle benodigde bouwkundige voorzieningen zoals hak -, breek -, sleuf -, timmer - , stukadoors- , schilder- en zware
boorwerkzaamheden (max 22 mm); het verrichten van grond- en graafwerkzaamheden.

Excl. hoogwerkers/liften: voor de werkzaamheden die niet, gezien vanuit veiligheidsoogpunt, gedaan kunnen worden.
Alle benodigdheden ten aanzien van het veilig kunnen werken op hoogte zoals hoogwerkers/liften.

Betaling:
Binnen 14 dagen na factuurdatum.
50% bij opdracht.
50% bij oplevering.

Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Uitvoeringsdatum:
Nader overeen te komen.

Prijsstijgingen:
Wij zijn gerechtigd tot het dienovereenkomstig doorberekenen van prijsstijgingen van materialen als deze kosten 2,5% of meer stijgen na de offertedatum.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.